Avstand til Mars

Avstand til Mars

Avstanden til Mars fra Solen er gjennomsnittlig 225 millioner kilometer. Denne avstanden varierer med omtrent 43 millioner kilometer mellom aphelion og perihelion. Dette skyldes i stor grad det orbitale mønsteret til Mars, som ikke er en nesten perfekt sirkel eller elliptisk rundt solen. Dette gir også den nordlige og sørlige halvkule av Mars forskjellige ytterpunkter mellom årstidene.

Den nordlige halvkule har kjøligere somre og varmere vintre sammenlignet med den sørlige halvkule. Dette er fordi sørlige somre skjer når Mars er nærmest solen og vintrene når. Mars er lengst unna, og omvendt for nord.

Avstand til Mars fra Jorden

Når det gjelder romfart, er desto viktigere avstand til Mars og Jorden. Dette er mer interessant på grunn av de forskjellige orbitale periodene hver planet har rundt sola. Jorden tar omtrent ett år å lage en full bane mens Mars tar 687 jorddager, eller nesten to år. Dette betyr at avstanden mellom de to planetene kan variere veldig over to tidspunkter.

For eksempel er avstanden til Mars fra Jorden på sitt nærmeste omtrent 55 millioner kilometer. Avstanden lengst er hele 401 millioner kilometer. Dette utgjør en stor forskjell i fysikken i å reise fra Jorden til Mars.

Logistikken om å reise avstand til Mars fra Jorden

Når det gjelder detaljering av logistikken for romfart fra Jorden til Mars, er den relative posisjonen til de to planetene ekstremt viktig. Forskjellen i avstand mellom Jorden og Mars er så stor at den fysiske utformingen av romskipet måtte være annerledes.

For eksempel turen på 55 millioner kilometer når avstanden til Mars er den nærmeste varer fra tre til seks måneder, avhengig av fremdriftsteknologien som brukes. Hvis avstanden var dobbelt så stor, må det være mer enn dobbelt så mye drivstoff for å komme dit. Dette betyr ekstra drivstofftanker og en helt annen design. Ellers ville mengden av gjenstander som ble transportert til Mars med mannskapet måtte reduseres kraftig.

Noen ganger er avstanden til Mars så stor at det er fornuftig å bare vente. Dette fordi den ekstra tiden du har reist kan bli kansellert hvis avstanden til Mars var nærmere.

En toårs syklus

De fleste teoretiske romfartsplaner fra Jorden til Mars fokuserer på en to år lang lanserings- og retursyklus. Denne syklusen starter når Mars nærmer seg sitt nærmeste punkt til Jorden. Noen måneder før det skjer, ville et romskip bli sjøsatt fra Jorden slik at det kan nå Mars på minst mulig tid.

Når landet var kommet i gang, skulle mannskapet sette opp boarealene og forskningsfasilitetene slik at de kan utføre oppgavene de planla å utføre. De skulle bli på Mars i minst 500 dager mens den kommer lenger vekk fra Jorden. Når avstanden til Mars fra Jorden begynner å komme til det minimale punktet av syklusen, vil mannskapet starte tilbake til Jorden på minst mulig tid mens et annet mannskap samtidig lanserer til Mars.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *